Şirketinizin ya da kişisel imajınızın tanınması ve devamlılığı, baştan sona yapılacak bir kimlik çalışmasına bağlıdır. Sarf ya da reklam ihtiyaçlarını bütünlüklü bir program çerçevesinde planlamak ise bizim uzmanlık alanlarımızdan biridir.